Tuyển dụng

Vị trí: Hành Chính Nhân Sự

  • Số lượng: 2 người
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022

Vị trí: Nhân viên Nhân Sự

  • Số lượng: 2 nữ
  • Hạn nộp hồ sơ: 22-12 -2018

Vị trí: Lái Xe

  • Số lượng: 10 nam
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018