Các chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

1982

1.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp để dùng vào các mục đích sau:

Trao đổi, liên lạc trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.

Gửi thông tin đến khách hàng.

Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

2.     Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin của khách hàng khi đăng ký trên website binhvinh.com sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

Các thông tin cá nhân mà Bình Vinh có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc.

3.    Thời gian lưu trữ thông tin
Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng: Công ty Cổ Phần Bình Vinh

VP chính: Số 01, Đào Sư Tích, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 02363 730730, Website: binhvinh.com 

4.    Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website http://binhvinh.com  được bảo mật.

– Bình Vinh yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thông tin, phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, Bình Vinh cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin khách hàng, Bình Vinh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Các chính sách khác