Các chính sách

Hình thức thanh toán

2092

Hình thức thanh toán khi đăng ký vận chuyển, thuê kho tại Bình Vinh như sau:

 I. Thanh toán trực tiếp:

  Thánh toán trực tiếp tại VP công ty: 01, Đào Sư Tích, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

II. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng .

 Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản công ty đã ghi rõ trên hợp đồng

Các chính sách khác