BIWA

01 Đào Sư Tích, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà nẵng

308