Quy định về vận tải do công ty đưa ra
Quy định của BGTVT
Không được lái xe trong khung giờ từ 0-4 giờ
 Quy  định không được lái xe từ 0-4 giờ: Vì đó là giờ sinh học của con người cần được phải nghỉ ngơi.  Đa số các vụ tai nạn thường xảy ra vào giờ này gây thiệt hại rất lớn về người và của.