Các quy dịnh
Thứ sáu, 03/08/2018 - 12:50 AM
Không được lái xe trong khung giờ từ 0-4 giờ
Thứ bảy, 20/05/2017 - 12:49 AM
Khoảng 500 tài xế taxi ở Hà Nội bị phạt thu phù hiệu xe do chạy xe liên tục trên 4 giờ, khiến Hiệp hội vận tải ôtô Hà Nội gửi công văn kiến nghị điều chỉnh quy định này.
Thứ sáu, 31/03/2017 - 02:02 AM
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô