ĐỘI XE CÔNG TY
- Loại xe: xe Container đường dài - Nhãn hiệu: Huyndai
- Trọng tải: 30 Tấn - Nhãn hiệu: Huynhdai
- Trọng tải: 1 tấn 25 - Nhãn hiệu: Thaco
- Trọng tải: 3 tấn 8 - Nhãn hiệu: Huynhdai
- Trọng tải: 5 tấn - Nhãn hiệu: Huynhdai
- Trọng tải: 7 tấn - Nhãn hiệu: Thaco
- Trọng tải: 7 tấn 9 - Nhãn hiệu: Thaco
- Trọng tải: 8 tấn - Nhãn hiệu: Thaco
- Trọng tải: 15 tấn - Nhãn hiệu: Hino