• 1 .

  • 6

  • 5

  • 1

Tin tức - sự kiện
Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị Giám sát hành trình
Ngày 11/5/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tại Tổng cục ĐBVN tháng 04/2015.
   Theo đó, kết quả thống kê đến hết ngày 30/4/2015 bình quân có 74,05% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục ĐBVN.
   Về tình hình xử lý vi phạm như sau:
   Trong tháng 04/2015 đã xử lý 315 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 285 xe; từ chối cấp phù hiệu là 28 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh có thời hạn 02 đơn vị); lũy kế 04 tháng đầu năm 2015 đã xử lý 1.492 phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính 14,7 triệu đồng. Trong đó: 23/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 07/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 33/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong tháng 04/2015 gửi về Tổng cục ĐBVN.
   Nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe khách. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT đối với các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT, đặc biệt là đối với các phương tiện đã xử lý vi phạm nhưng vẫn cố tình hoạt động.
Theo drvn.mt.gov.vn
Các bài viết khác