• 1 .

  • 6

  • 5

  • 1

Tin tức - sự kiện
Mức xử phạt đối với tài xế & chủ phương tiện xe vượt quá tải trọng cho phép theo quy định năm 2018.
Điều 24 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với người điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, tùy theo tường trường hợp sẽ có các mức xử phạt tương ứng như sau:
                          
     
 1.Vượt trên 150% 
          – Với lái xe
: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng + bị tước quyền sử dụng Giấy phép  lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng
          – Với chủ phương tiện: cá nhân sẽ bị xử phạt từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 36.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 
        2. Vượt trên 100% đến 150%
          – Với lái xe: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng + bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng
          – Với chủ phương tiện: cá nhân sẽ bị xử phạt từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng.
       
       3. Vượt trên 50% đến 100%

          – Với lái xe: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 + bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng
          – Với chủ phương tiện: cá nhân sẽ bị xử phạt từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng
   
       4. Vượt trên 30% đến 50%

          – Với lái xe: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 + bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng
          – Với chủ phương tiện: cá nhân sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng
     
       5. Vượt trên 10% đến 30% (trừ xe xi téc chở chất lỏng) và trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng
          – Với lái xe: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 + bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng
          – Với chủ phương tiện: cá nhân sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

 
Các bài viết khác